Τετάρτη, 16 Μαΐου 2012

Το δίκτυο "Χρυσοπράσινο Φύλλο"

Το «Χρυσοπράσινο Φύλλο» είναι ένα πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με διετείς διασχολικές συμπράξεις Σχολείων από την Ελλάδα και την Κύπρο που συντονίζεται από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
Αργυρούπολης και από συντονιστές που ορίζει το Υπουργείο Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Στόχοι του προγράμματος είναι:
α) Η δημιουργία γνωστικού υπόβαθρου και αξιακού  
προσανατολισμού στους συμμετέχοντες στην κατεύθυνση της οικολογικής ισορροπίας και της βιωσιμότητας της ανάπτυξης.
β) Η ανάπτυξη διαλόγου για κοινά περιβαλλοντικά θέματα μεταξύ των μαθητών, των εκπαιδευτικών, των γονέων και των τοπικών κοινωνιών των σχολείων που συμμετέχουν.

γ) Η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ των εκπαιδευτικών για τα εκπαιδευτικά συστήματα και τις παιδαγωγικές πρακτικές.
δ) Η ενδυνάμωση των ιστορικών εθνικών και πολιτιστικών δεσμών που συνδέουν τους δύο λαούς.
ε) Η προώθηση της ειρήνης και των σχέσεων φιλίας και συνεργασίας.
    Σήμερα στο πρόγραμμα, συμμετέχουν 36 Σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης από τις δύο χώρες. Το πρόγραμμα επιδιώκει την ανάπτυξη της συνεργασίας εκπαιδευτικών και μαθητών από την Ελλάδα και την Κύπρο σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν κυρίως στα περιβαλλοντικά προβλήματα. Όμως, η συνεργασία επεκτείνεται σε θέματα εκπαιδευτικών συστημάτων, παιδαγωγικής μεθοδολογίας, ιστορίας, πολιτισμού, διεθνικής αλληλεγγύης και ειρήνης. Στη θεματολογία περιλαμβάνονται ζητήματα διαχείρισης χερσαίων και υδατικών οικοσυστημάτων, η ρύπανση από παραγωγικές ή οικιστικές δραστηριότητες και μεταφορές, το ενεργειακό ζήτημα, οι κλιματικές αλλαγές, θέματα δομημένου περιβάλλοντος και άλλα.
    Παιδαγωγικές αρχές του προγράμματος είναι η διεπιστημονική θεώρηση, η βιωματική προσέγγιση, η ομαδική εργασία, το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, ο δημοκρατικός διάλογος, η καλλιέργεια κριτικής σκέψης και το πέρασμα από τα λόγια στις πράξεις. Η επέκταση σε ιστορικά, πολιτιστικά, κοινωνικά θέματα και στο ζήτημα της ειρήνης στις σχέσεις των λαών το κάνει πρόγραμμα της εκπαίδευσης για την Αειφορία γενικότερα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου